O nasTroszczymy się o bieżące potrzeby naszych misji w Burundi, Rwandzie i w Kamerunie.

Współpracujemy z naszymi siostrami misjonarkami.

Utrzymujemy kontakt z naszymi dobroczyńcami oraz pośredniczymy między nimi a misjonarkami.

Zajmujemy się animacją misyjną dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie spotkań misyjnych.

Celem naszej animacji jest rozbudzanie w społeczeństwie odpowiedzialności za Misyjne Dzieło Kościoła.

Pragniemy, byśmy wszyscy poczuli się zaangażowani w głoszenie Dobrej Nowiny Ewangelii wśród tych, do których ona jeszcze nie dotarła; abyśmy wszyscy byli solidarni w niesieniu pomocy duchowej i materialnej misjonarzom i naszym ubogim braciom z krajów misyjnych.

Znajdziecie nas także na Facebooku. Zapraszamy